Strona główna » Regulamin

Regulamin

Sklep internetowy HORNES GROUP, działający pod adresem internetowym www.hornesgroup.pl, prowadzony jest przez firmę:
HORNES GROUP
NIP 701 064 82 03
ul. Posag 7 Panien 6, 02-495 Warszawa

Składanie zamówienia

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

2. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem:

  • strony internetowej www.hornesgroup.pl poprzez mechanizm sklepu
  • faksempoprzez podanie nazw wybranych produktów wraz z ich kodami EAN/ISBN, danych niezbędnych do dokonania wysyłki oraz numeru telefonu osoby zamawiającej.
  • telefonicznie. Zamówienia telefoniczne przyjmowane są jedynie w przypadku przerw technicznych serwisu internetowego.

3. Po złożeniu zamówienia klient dostaje e-mailem informację o jego przyjęciu. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po tym, jak do sklepu dotrze od klienta e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia oraz zamówienie zostanie opłacone - środki znajdą się na koncie sklepu HORNES GROUP.

4. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, wpłata (kwota zamówienia wraz z kosztami przesyłki) powinna nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do 7 dni. Po tym terminie zamówienie nieopłacone zostanie anulowane, a towary będące w tym zamówieniu ponownie staną się dostępne w sprzedaży. W przypadku otrzymania przez sklep HORNES GROUP  wpłaty po anulowaniu zamówienia: 
a) jeśli sklep HORNES GROUP nadal posiada towary, które były zamówione, następuje realizacja anulowanego zamówienia. 
b) jeśli sklep HORNES GROUP nie posiada już towarów, które znajdowały się w anulowanym zamówieniu, sklep zwraca, przelewem bankowym na wskazane przez wpłacającego konto, wpłaconą za anulowane zamówienie kwotę pomniejszoną o 1,50 zł kosztów wykonania przelewu.

5. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny lub, po wybraniu przez Klienta, faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są gotowe do wysyłki.

6. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wysłania zamówienia. 
Klient może wycofać złożone zamówienie mailem kontakt@hurtowniaweris.pl podając koniecznie NUMER ZAMÓWIENIA, swoje imię i nazwisko oraz identyfikator w sklepie. Wysłanie maila o anulowaniu zamówienia można dokonać także po zalogowaniu się do sklepu. 
Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane. Każdy Klient może po zalogowaniu się sprawdzić status realizacji swojego zamówienia.

Ceny i realizacja zamówienia

7. Wszystkie ceny podawane są w nowych złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. 
Koszty dostawy zostaną uwzględnione w składanym zamówieniu. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.

8. Czas realizacji zamówienia wynosi 1-7 dni roboczych. Jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia do chwili wysłania zamówionych towarów ze sklepu, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze.

9. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + czas dostawy 
Przesyłki dostarcza firma kurierska.

Formy płatności

10. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

  • przy odbiorze: należność pobiera kurier – opcja dostępna dla Klientów robiących zakupy po raz kolejny
  • przelewem bankowym na konto sklepu
  • gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie sklepu

11. Przesyłki zagraniczne mogą być zrealizowane tylko po wpłacie na konto i po potwierdzeniu sprzedawcy, że przesyłka może być zrealizowana.

Reklamacje

12. Wszystkie produkty dostępne w sklepie są traktowane jako towar nowy. Ukryte wady w produktach tj. uszkodzenia nie podane w opisie technicznym produktu, mogą być podstawą do wymiany produktu lub zwrotu pieniędzy.

13. Reklamacja towaru winna być składana przez Klienta w formie pisemnej wraz z dołączonym dowodem zakupu (paragon, faktura) i dołączonym reklamowanym towarem na adres siedziby HORNES GROUP. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni od daty jej wpłynięcia. Procedura reklamacyjna może zakończyć się:

  • uznaniem reklamacji - Klient otrzymuje zwrot poniesionych kosztów lub wymianę towaru na wolny od wad.
  • odmową uznania reklamacji - Klient otrzymuje pisemne uzasadnienie odmowy uznania reklamacji oraz ponownie bezzasadnie reklamowany towar. W takim przypadku Klientowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji sklepu HORNES GROUP do właściwego Sądu.

14. Reklamacja przesyłki (niedostarczenie przez firmę kurierską) sklep WERIS może przyjąć od Klienta po upływie 3 dni od daty jej nadania, zgodnie z Regulaminem firmy kurierskiej. Wynik reklamacji przesyłki uzależniony jest od wyniku reklamacji rozpatrzonej przez firmę kurierską.

15. Zawartość przesyłki nadanej poprzez firmę kurierską należy sprawdzić w obecności kuriera. Wszelkie uszkodzenia zakupionych produktów, które mogły wyniknąć z niewłaściwego transportu podczas dostarczania produktu należy zgłosić kurierowi, który ma obowiązek spisać protokół zawierający opis uszkodzeń. Taki protokół, podpisany również przez Klienta jest jedyną podstawą do zgłoszenia reklamacji przez nas w firmie kurierskiej i tylko w takim przypadku sklep HORNES GROUP może uznać roszczenia Klienta dotyczące tego typu uszkodzeń zakupionych produktów

Postanowienia końcowe

16. Klient ma możliwość odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyn, w terminie 10 dni. Wcześniej jednakże jego zamówienie (zgodnie z pkt 3 niniejszego Regulaminu) zostanie anulowane.

17. Każdy zarejestrowany Klient naszego sklepu ma bezsporne prawo do wglądu, poprawiania, przerabiania, aktualizacji, dezaktualizacji, usunięcia, dodania, itp. swoich danych.

18. Zwroty i nieodebrane przesyłki.
a) Sklep HORNES GROUP nie przyjmuje żadnych przesyłek zwrotnych, reklamacyjnych itp, wysyłanych do sklepu HORNES GROUP za zaliczeniem pocztowym;
b) w przypadku zwrotu przez firmę kurierską niepodjętej przesyłki, Klient zobowiązany jest do ponownego wniesienia opłaty za kolejne nadanie do niego przesyłki. Kwota opłaty wynosi dwukrotność pierwotnych kosztów nadania. Po otrzymaniu przez Klienta informacji, iż przesyłka powróciła do sklepu HORNES GROUP, Klient ma 7 dni na dokonanie wpłaty za ponowne nadanie przesyłki. Po tym terminie sklep HORNES GROUP zastrzega sobie prawo komisyjnego zniszczenia zawartości przesyłki

Meine Welttour 1 Podr

Meine Welttour 1 Podr

Sylwia Mróz-Dwornikowska

40,50 PLN

Biologia na czasie LO Podr ZP  NE

Biologia na czasie LO Podr ZP NE

Emilia Bonar, Weronika Krzeszowiec- Jeleń, Stanisław Czachorowski

38,90 PLN

Meine Welttour 2 Ćw

Meine Welttour 2 Ćw

Sylwia Mróz-Dwornikowska, Katarzyna Szachowska

32,29 PLN

Historia LO Podr 1 ZP Poznać przeszłość Wiek XX

Historia LO Podr 1 ZP Poznać przeszłość Wiek XX

Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow

36,90 PLN

Biologia na czasie LO Karty ZP  NE

Biologia na czasie LO Karty ZP NE

Jolanta Holeczek, Joanna Kobyłecka, Jacek Pawłowski

20,90 PLN

L.Dynastia Miziołków

L.Dynastia Miziołków

Joanna Olech

26,90 PLN

Newsletter

Dodaj swój email do naszej bazy jeśli chcesz być powiadamiany o nowościach!